Суранамын кечир мени — Мирбек Атабеков

Гитара

Бой

Аккорды

						 
Am             F            
Азгырылып, сезим менен ойноп,
        C
Айрылдым ?з??д?н,
              G
Биздин с?й??б?зд? жомоктой ойлоп
Am           F
Сага жагыш ?ч?н изд?? айла,
          C
Жалган айтып, алдадым,
            G
Сени жоготуудан коркуп анда.

Кайырма 1:
Am
К?рб?пт?рм?н сендей жанды,
F
К?зд?р??д? сыйкыр барбы?
C                G
К???л?мд?н орун алды?, орун алды?.
Am
Жан д?йн?мд?н тынчын алып,
F                 C
Жалын болуп к?й?п, жанып, кетти? алыс,
            G
Сенсиз калдым эми жалгыз!

Ж?р?г?мд? ээлеп алды?,
Бар д?йн?м? б?р?к салды?,
Жалын болуп к?й?п жаным,
К?й?т салды?.
Бакыт сен жок сезилбеди,
Ж?д?тт?? го сезимимди,
Сагынычка эзбей эми,
Келчи деги,
Суранамын, кечир мени!

Алоолонуп ж?р?к кезип кайра,
Ар дайым эсимде,
Ал к?нд?р?м менин соолубас дайра.
Эми сезимдерим изд?? айла,
Жалгыздыкка кезигем,
Сенин "С?й?м" - деген с?з?? кайда?

Кайырма 2:
К?рб?пт?рм?н сендей жанды,
К?зд?р??д? сыйкыр барбы?
К???л?мд?н орун алды?, орун алды?.
Жан д?йн?мд?н тынчын алып,
Жалын болуп к?й?п, жанып, кетти? алыс,
Эми сенсиз калдым жалгыз!

Ж?р?г?мд? ээлеп алды?,
Бар д?йн?м? б?р?к салды?,
Жалын болуп к?й?п жаным,
К?й?т салды?.
Бакыт сен жок сезилбеди,
Ж?д?тт?? го сезимимди,
Сагынычка эзбей эми,
Келчи деги,
Суранамын, кечир мени!

Суранамын, кечир, суранамын!
Кубанычым болуп, 
Кучагыма толуп, кайрылса?чы,
Сар-санаага алдырбай,
Аясы?чы мени жалгыз калтырбай!
Суранамын, кечир мени! 
					

Аккорды Мирбек Атабеков - Суранамын кечир мени для гитары

Какой бой?
Помогите начинающим выбрать бой для этой песни
Выберите бой и нажмите кнопку Голосовать
Проголосова 1 челове

Еще песни

UGuitar